Dodatok č.1/2012 k Zmluve č. 1850/2011 o poskytnutí finančných prostriedkov

Dátum účinnosti: 
13. March 2012

Dodatok k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na realizáciu prác druhého realizačného projektu Programu revitalizácie krajiny a integrovaného manažmentu povodí SR - zmena prílohy č.1 pôvodnej zmluvy - Štruktúrovaného rozpočetu projektu

Zmluvná strana: 
Úrad vlády Slovenskej republiky
PrílohaVeľkosť
Dodatok č.1-2012 k Zmluve 1850-2011.PDF305.44 KB