Zmluva o výkone stavebného dozoru

Dátum účinnosti: 
10. August 2011

Zmluvné strany uzavtvárajú zmluvu, v zmysle ktorej sa vykonávateľ zaväzuje vykonávať odborný stavebný dozor pre objdnávateľa na stavbe Protipovodňové opatrenia - rekonštrukcia rigolu.

Zmluvná strana: 
Ing. František Rapáč
Cena: 
2500.00
PrílohaVeľkosť
Zmluva o výkone stavebného dozoru.PDF211.62 KB