Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve

Dátum účinnosti: 
27. September 2011

Dodatok bol uzatvorený na odstránenie nedostatkov v kúpnej zmluve na podnet Správy katastra Zvolen.

Zmluvná strana: 
Anna Mojžišová
PrílohaVeľkosť
Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve.PDF224.76 KB